EnglishEnglish
Методическа помощ за учителите по немски език
27 ноември 2017 г.

Заинтересуваните преподаватели могат да бъдат консултирани относно новоиздадени учебници и учебни помагала,  използване на учебниците и учебните помагала в съответствие с възрастта, нивото на знанията и целите на изучаващите немски език, възможностите и ограниченията в употребата на материалите за преподаване и изучаване, както и за условията и възможностите за получаване на учебници и учебна литература в училищата като дарение от Гьоте Институт България.Консултациите се провеждат от Илианка Димитрова, преподавател в СОУЕЕ, в понеделник 16.45 – 17.45 ч. и сряда 10.30-11.30 ч. в Немската читалня целогодишно, с пауза по време на училищните ваканции и официалните празници.