• EnglishEnglish
Много нови книги за четящите хора на Русе
12 декември 2019 г.

През 2019 г. Министерство на културата отново даде възможност на българските обществени библиотеки да обновят фондовете си с целеви субсидии за закупуване на нови книги по програмата "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност“. Регионална библиотека "Любен Каравелов" спечели максималната сума за регионални библиотеки и в края на годината читателите ни вече имат на разположение 763 нови заглавия, от които 304 от български автори. Общият брой на новопостъпилите книги е над 2400 от 81 български издателства. Освен съвременна българска, европейска и световна проза, бяха закупени и научни издания в областта на хуманитаристиката социалните науки. Особен акцент в реализацията на проекта беше поставен на детските книги. Най-малките ни читатели вече могат да се насладят на обновената колекция от книги в Детски отдел.