• EnglishEnglish
Модата като визуална и социална идентичност - eволюция и модели на развитие
18 август 2020 г.

Разработката на Константин Стойнов – докторант в Националната художествена академия, с която се включва в VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие", разглежда модата като модел на развитие за постигане на визуална и социална идентичност в съвременното общество. Предмет на изследването е динамиката и трансформацията на модните тенденции за влияние на мъжката мода върху дамската през призмата на половата идентичност. Това съответно е предпоставка за промени в модната бизнес среда.

Авторът прави заключение, че изследването на модата като динамичен визуален бизнес елемент от страна на социологията, би маркирало някои настроения и евентуални посоки на развитие на обществото – като цяло или фрагментирано за отделни географски райони. Фокусът е върху желанието на хората да се впишат или разграничат от наложените порядки, както и да изразят своето положение в обществото или в дадена общност, което намира най-пряк израз във визията. Честите опити да се афишира недействително по-високо положение може да определи модата и като израз на социална мимикрия.