• EnglishEnglish
Мъдрите хора са някак скрити и изказват своите мисли и тези по един спокоен начин
20 юли 2020 г.

Българите оценяваме своите велики умове далеч след като завършат своя земен път, което е дълбоко погрешно и дори несправедливо. Един от тези ярки примери в съвременната ни българска история е професор д-р Маруся Иванова Любчева. Днес тя отбелязва своя 71-ви рожден ден.

На VІІ Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“ проф. Маруся Любчева се включва с пленарен доклад на тема: „Революция в индустрията и еволюция в образованието или интелигентно развитие“.

 

Проф. Любчева е един от изявените български политици и евродепутат от ПЕС в периода 2007 – 2009 и в периода 2013 – 2014. Завършила е образованието си с професионална квалификация „инженер-химик“, специалност „Технология на полимерите“. От 1972 г. е докторант във бургаския Висшия химикотехнологичен институт „Проф. д-р Асен Златаров“. През 1977 г. доктор и има над 50 научни публикации в реферирани списания, множество публикации в националния и местния печат.

В периода между 1977 и 1987 г. е научен сътрудник. Доцент от 1987. От 1989 до 1991 г. е декан на Отделението по следдипломна квалификация в Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ в Бургас. Била е декан на Факултет „Органични химични технологии“ от 1991 до 1993. След това до 1995 г. е ръководител на Катедра „Материалознание“ в същия университет.

От 1991 до 1995 г. е бургаски общински съветник. От 1995 до 2005 г. е заместник-кмет на Община Бургас. От 2005 г. е депутат в 40-то народно събрание. На 1 януари 2007 г. става член на Европейския парламент от България до 2009. От 2013г. до 2014г. отново е евродепутат.

Доц. Маруся Любчева е член на 4 комисии в Европейския парламент: Комисията по международна търговия, Комисията по бюджетен контрол (пълноправен член), и Комисията по бюджети и Комисията по правата на жените и равенството между половете (заместник-член). Тя е член и на Делегацията в комитетите за парламентарно сътрудничество „ЕС – Казахстан“, „ЕС – Киргизстан“ и „ЕС – Узбекистан“ и за връзки с Таджикистан, Туркменистан и Монголия и заместник-член в Делегацията в Комитета за парламентарно сътрудничество „ЕС – Украйна“. Маруся Любчева е почетен професор.

Говорейки и пишейки за нея, трябва да се обърнем към хората, с които е работила, към съзидателното и онова, което е успяла да предаде на своите следовници или оная мъдрост, която неминуемо е част от нейната същност. Проф. Любчева е един от известните български учени, занимаващи се с полимерни композитни материали и преподавател с висока компетентност, свързана с образователните процеси и технологии. Няма българска и европейска институция, която в последните години да не е ползвала нейната експертиза и мнение по различни въпроси.

И днес, когато прекрачва прага на следващата си година мъдрост и сила, ние още повече и по-настойчиво трябва да търсим  нейното съдействие, помощ или съвети. Именно в това е смисълът на човешкия живот - да предадеш натрупаните знания на своите последователи!

Да ни е жива и здрава и да има сили да сподели, съпреживее и предаде своите идеи, мисли и послания на всички нас!