EnglishEnglish
Написването в Русе на текста на химна „Върви, народе възродени…“ от Стоян Михайловски
15 април 1892 г.