• EnglishEnglish
Научен семинар "Михаил Арнаудов и съвременната хуманитаристика"
05 октомври 2018 г.

В Заседателната зала на Ректората се проведе научен семинар "Михаил Арнаудов и съвременната хуманитаристика", организиран от Русенския университет "Ангел Кънчев", Катедрата по български език, литература и изкуство, Научния център по фолклор, литература и лингвистика "Св. Димитър Басарбовски", съвместно с Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе и Регионален исторически музей. 

Ректорът на Русенския университет "Ангел Кънчев" - чл.-кор. проф. д. т. н. Христо Белоев, откри форума, на който специални гости бяха г-жа Искра Арнаудова и г-жа Олга Арнаудова, прелетяла хиляди километри от Отава, за да отбележи 140-годишнината от рождението на своя дядо. Присъстваха университетски преподаватели, историци, библиотечни и архивни специалисти, студенти, ученици. Доц. Велислава Донева припомни основни факти от житейския път на акад. Михаил Арнаудов. Следвайки стила на академика "да говори точно, а не със суперлативи", проф. Стефан Вичев представи подробното изследване на русенските родови корени на българския учен. Искра Арнаудова, снаха на акад. Михаил Арнаудов, разкри неговия човешки и духовен образ и научната му толерантност. Ренета Константинова презентира Личната библиотека на академик Михаил Арнаудов в системата от фондове на Регионална библиотека "Любен Каравелов" – Русе и акцентира върху съдържанието на фонда, неговото съхраняване, опазване и популяризиране. Със своята презентация "Михаил Арнаудов - документи от бул. "Мадрид" докторант Капка Иванова запозна присъстващите с документите, на които тя случайно попада на столичния булевард "Мадрид". Това са 200 листа оригинални ръкописи, лични документи, чернови на речи, кореспонденция в хронологичен обхват от 1906 до 1973 г. Сред документите е и "Устав на литературно братство "Иван Вазов", саморъчно написан от Михаил Арнаудов. Доц. Руси Русев направи обзор на 10-те издания на Арнаудовите четения, които се провеждат през година от 1998 г. и изказа благодарност на всички, работили през тези 20 години и допринесли за популяризирането на авторитетния форум. Д-р Никола Бенин представи по-подробно работата на секция "Михаил Арнаудов - живот, дело, епоха", а доц. Мира Душкова - Десетия юбилеен Арнаудов сборник. 

В края на семинара беше прожектиран филм от 1973 г. от архива на БНТ с лекцията "Георги Раковски" на акад. Михаил Арнаудов.

В рамките на форума Олга Арнаудова подари на Регионална библиотека "Любен Каравелов" фототипни издания на дипломи на акад. Михаил Арнаудов. Сред подарените документи е Зрелостното свидетелство на Михаил Арнаудов от Мъжката гимназия "Княз Борис" в Русе, дипломи от немски университети и др. Екипът на Регионална библиотека "Любен Каравелов" изказва своята благодарност за дарителския жест!