• EnglishEnglish
Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2021
01 юни 2021 г. – 30 септември 2021 г.
Община Лом и Народно читалище „Постоянство” 1856

Община Лом и Народно читалище „Постоянство” 1856 обявяват Петнадесетото издание на Национален литературен конкурс „Яна Язова” Лом’2021. За трети  път тази година в конкурса ще има и конкурс за поезия. Наградите се  осигуряват от  „Ломско пиво”АД.

Условия:

Ø  конкурсът е анонимен;

Ø  литературен жанр – разказ или стихотворение, които не са награждавани на други конкурси;

Ø  до 3 разказа или 3 стихотворения в 3 екземпляра;

Ø  размер на разказите – до 5 машинописни страници, а на стихотворенията – до 1 страница;

Ø  възраст – от 14 до 35 години;

Ø  срок за изпращане на творбите – 30 септември 2021 г.

Материалите да се изпращат в  плик на следния адрес:

3600 гр. Лом, ул. ”Славянска”№1, Йорданка Тушанска - библиотекар при  НЧ „Постоянство”1856 Лом.

За въпроси, свързани с конкурса, пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или се обадете на тел: 0971/66472.

Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, телeфон за връзка.

Данните за участника да се поставят в отделен плик.

 

Ще бъдат присъдени три награди:

 

За разказ:

I  награда - 200 лв.

II награда - 150 лв.

III награда - 100 лв.

Специална награда за участник от Лом.

 

За стихотворение:

     I  награда - 200 лв.

     II награда - 150 лв.

     III награда - 100 лв.

     В рамките на НАЦИОНАЛНИЯ ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС „ЯНА ЯЗОВА ЛОМ2021  ще бъде проведен и конкурс за есе на тема „МОЯТ РОДЕН ГРАД ЛОМ”, в който могат да участват ученици от Община Лом на възраст до 18 години. За този конкурс върху плика добавете (За есе). Важат същите изисквания, адрес на получаване, имейл и телефон за въпроси и срок на получаване и обявяване на резултатите.

     Ще бъдат присъдени три награди:

     I  награда – 100 лв.

     II  награда – 50 лв.

     III  награда – 30 лв.