• EnglishEnglish
Национален литературен конкурс „Яна Язова” - 2018
04 май 2018 г.

Община Лом и Народно читалище „Постоянство” 1856 - град Лом обявяват дванадесетото издание на Национален литературен конкурс „Яна Язова”.

   Условия:

·        конкурсът е анонимен;

·        литературен жанр – разказ, който не е награждаван на други конкурси;

·        до три литературни творби в три екземпляра;

·        размер на творбата – до пет машинописни страници;

·        възраст – от 14 до 35 години;

·        срок за изпращане на творбите – 30 септември 2018 г.

     Материалите да се изпращат в  плик на следния адрес:

3600 гр. Лом, ул. Славянска № 1, Йорданка Тушанска –

главен библиотекар в НЧ „Постоянство”1856 Лом.

     За въпроси, свързани с конкурса, можете да пишете на следния е-mail адрес: biblioteka_lom@abv.bg или да се обадите на тел: 0971/66472.

     Необходими сведения за кандидата: име, презиме, фамилия, точен адрес, ЕГН, тел. за връзка.

     Данните за участника да се поставят в отделен плик.

     Ще бъдат присъдени три награди:

     I  награда - 200 лв.

     II награда - 150 лв.

     III награда - 100 лв.

Резултатите ще бъдат обявени на 19 октомври 2018 г. на сайта на Община Лом.  

 

     Наградите ще бъдат връчени на 25 октомври 2018 г.