• EnglishEnglish
89
Начало на държавното дунавско търговско корабоплаване
17 март 1935 г.

Създадената служба „Речно крайбрежно плаване“ се включва в системата на БДЖ и първоначално разполага с два преустроени пътнически кораба – „Искър“ и „Вит“. За началник е назначен кап. І ранг Янко Куцаров.