• EnglishEnglish
237
Началото на учителстването на даскал Тони
30 ноември 1784 г.

Тони Иванов Тонев - Даскал Тони, е дългогодишен килиен даскал в Русе. Той не е свещеник и слага началото на светското образование града. От 1785 г. преподава в бащината си къща, опожарена през 1811 г. (след Русчушкото сражение през войната между Турция и Русия 1806-1912 г., влизането на русите в града и последвалото им оттегляне). След тези събития той строи нова къща (около сегашната поща) вмъква в обучението преразказани от него моменти от библейската история, въвежда ракама (смятането) и привлича в училището си почти всички ученици от другите килийни училища. Нарасналият брой ученици на даскал Тони принуждава общината да се ангажира с осигуряването на сграда за училището му. Отварянето на Общото школо (1820 г.) на брега на р. Дунав, в махалата "Варош" разполага с две огромни класни стаи (за славяно-българското и за елино-греческото училище, в което е преподавал даскал Константин). Роден около 1755 г. в Русчук. Починал през 1845 г. в Русчук.