EnglishEnglish
Нашата загадка
06 октомври 2017 г. – 15 октомври 2017 г.

Сумата на четири числа е 200. Ако към първото прибавим 4 или от второто извадим 4, ако третото умножим по 4 или четвъртото разделим на 4 – винаги се получава едно и също число. Кои са четирите числа?

 

Още по темата