• EnglishEnglish
115
Никола Шипковенски (1906-1976)
19 декември 1906 г. – 08 април 1976 г.

Никола Спасов Шипковенски е роден в Троян. Лекар-психиатър и невролог, д-р на медицинските науки. Завършва медицина в Софийския университет. Получава стипендия за специализация в Германия, където се занимава с темата за убийствата, извършени от шизофренно болни. През 1938 г. издава в Берлин монографията “Шизофрения и убийство”, в която се противопоставя на идеята на Фройд за инстинкта към смъртта. Друга  монография – “Болестни реакции на личността – невроза и психогенни психози”, издадена във Виена, доразвива тезата му, че в основата на много неврози лежи танатофобията – страхът от смъртта. През 1962 г. в Йена излиза книгата му “Слабоумие и престъпление”. През 1968 г. Шипковенски защитава в България дисертация за получаване на степен Доктор на медицинските науки на тема: “Проблематика на шизофренните и циклофренни умъртвявания”. Книгата му “Ятрогения или освобождаваща психотерапия – кръстопът на всеки лекар” е издадена в Германия, Япония и САЩ, а в България – едва след смъртта му. Други по-известни трудове са: “Съдебно-психиатрични проблеми на травмената болест на мозъка”, “Умствена недоразвитост и невменяемост”, “Циклофрения и убийство” и др. 

Автор е на над 350 научни публикации в областта на съдебната, социалната и клинична психиатрия, клинична неврология, история на медицината, медицинска терминология, хомицидологията, борбата с алкохолизма и др. Повече от 120 от тях са на чужди езици. 

През 1940 г. БАН награждава книгата му “Биопсихология на убийството”, а през 1942 г. – “Проблеми на детската психопатология”. 

През 1958 г. поради идеологически сблъсъци в българските медицински среди го обвиняват във фройдизъм и го лишават временно от правото да чете лекции. Но в чуждестранните университети високо го ценят до смъртта му. Чете лекции в Германия, Италия, Канада, САЩ, Унгария, Франция, Австрия, Русия и др. Член е на 30 международни научни дружества. Бил е вицепрезидент на Международната асоциация по социална психиатрия. Участва и в редакционните колегии на 10 чуждестранни специализирани списания. 

През 1975 г. сам изготвя своя “Животопис”. 

 

Повече за Никола Шипковенски и делото му в :

Най-значимите българи на ХХ век / Иван Костов и др. ; Състав., [предг.] Марко Семов ; Ред. съвет Марко Семов и др. – София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2002. 

Миленков, Кирил. Проф. Никола Шипковенски. По повод 80 г. от рождението му. // Неврол., психиатрия, неврохирургия, 1987, № 5, с. 70-72.

Професор Никола Шипковенски. // Наука, 1992, № 1, с. 3-6.