• EnglishEnglish
Новата дреха на 14-тия Международен конкурс Ex Libris
11 октомври 2017 г.

След като през 2017-та г. поставихме своеобразен рекорд и в Библиотеката получихме 440 творби от цял свят за участие в конкурса, през следващата година, при така високо вдигнатата летва, сме в очакване на нови, надяваме се, приятни изненади, свързани с една от най-модерните и новаторски традиции на културната институция- организирането и провеждането на конкурса за миниатюра Ex Libris – феноменалният знак за принадлежност на дадена книга към конкретен притежател на четивото, което се намира в неговата библиотека. 

И през 2018-та г. ще направим всичко, за да подсилим градивната инерция на традицията и да превърнем за пореден път конкурса в празник на града и на духовността. Вярваме, че форумът отново ще бъде едно от знаковите културни събития не само в Русе и в България, но и сред общността на рисуващите професионалисти по света, както и че ще представлява интерес за любителите на миниатюрното художество и ценителите на изящното изкуство, каквото представляват всичките, вече над 20 000, рисунки в уникалната колекция на Библиотеката. 

Пак ще припомним нашето верую: Имаме амбицията, щастието и привилегията да утвърждаваме русенския exlibris като знак за принадлежност към съвремието, което превръщаме в история. Конкурсът вече е феномен на колективната културна памет през новото 3-то хилядолетие и 21-ви век. Творбите придобиват енциклопедична стойност на нематериално културно наследство, създадено с особени знаци и модерни препратки към поколенията. Точно заради това, по традиция и по задължение подходихме новаторски и отговорно към новата дреха/тема на следващия, 14-ти Международен конкурс: „ЕX Libris- Ex Litera”. Художниците имат нелеката задача да  интерпретират алфавитните  знакови системи – азбуки и други символи за предаване на информация по писмен път между хората. 

Вярваме, че с така поставеното предизвикателство ще провокираме творците към създаването на нови художествени идентичности, като им желаем търпение и вдъхновение в разработването на темата.