• EnglishEnglish
Нови щрихи към личната библиотека на академик Михаил Арнаудов
20 октомври 2017 г.

Изложбата представя нови документи, снимки, научни трудове, книги с автографи, отпечатъци от личната библиотека на академик Михаил Арнаудов. Организира се по повод Десетите Арнаудови четения, постени на 50-годишнината на Катедрата по български език, литература и изкуство към Русенски Университет „Ангел Кънчев“

След като през 1973 г. библиотеката придобива 6134 тома книги и периодични издания от личната библиотека на акад. Михаил Арнаудов и поставя началото на изграждането на фонд на името на големия учен, през 2016 г. неговите наследници даряват още една част от събраното от него. Щедрият дарителски жест е на семейството на най-малкия син на акад. Арнаудов – Петър Арнаудов, в лицето на съпругата му Искра и дъщеря му Олга. Така личният фонд на големия учен нараства с още ценни документи, които тепърва ще бъдат изследвани и проучвани. Изложбата показва за пръв път това дарение и открехва завесата за любопитството на изследователите му.