• EnglishEnglish
Ново дарение за библиотеката
04 ноември 2021 г.

 

С финансовата подкрепа на Фондация Еконт Регионална библиотека „Любен Каравелов“ получи ценно дарение - два броя от том 34-ти на сборник „Добруджа“. Изданието отразява докладите от Националната научна конфеленция „80 години от Крайовския договор. Българската и международна общественост за Добруджанския въпрос. Нови документи, нови прочити, нови тези“. Дарението предаде в библиотеката г-жа Диана Маринова, участник в конференцията.