• EnglishEnglish
Обществените библиотеки в област Русе – място за професионализъм, знание и иновации
май 2019 г. – декември 2019 г.

Проектът си поставя за цел да издигне на по-високо технологично ниво библиотечната мрежа от област Русе, като през периода май – декември 2019 г. реализира дейности за: внедряване на високотехнологични облачни услуги за повишаване на потребителската удовлетвореност; повишаване на капацитета на библиотечните специалисти от региона; популяризиране ролята на съвременните библиотеки сред местната общност и изследване и съхраняване на местната история.

Основна цел:

Развиване на устойчива мрежа от обществени библиотеки в област Русе чрез внедряване на съвременни услуги за повишаване на потребителската удовлетвореност сред местната общност.

Специфични цели:

- подобряване на координацията в мрежата от обществени библиотеки в региона чрез повишаване на капацитета на библиотечните  специалисти и създаване на потребителски интерфейс за достъп до електронни каталози;

- повишаване на информираността на заинтересованите лица за ролята и значението на обществените библиотеки чрез популяризиране дейността на културните институции от област Русе сред местната общност;

- изследване, проучване и съхраняване на местната история.

Целеви групи:

- Екип на Регионална библиотека „Любен Каравелов” – Русе;

- Служители на обществените библиотеки в област Русе;

- Журналисти;

- потребителите на библиотеката;

- професионалисти – библиотекари от обществени библиотеки на други области;

- потребители на печатни и онлайн медии.

Проектът предвижда:

Работно време

понеделник - петък: 8.30 - 18.30 ч.
събота:                    9.30 - 17.00 ч. 

XVІ Международен конкурс за екслибрис "EX LIBRIS – EX INVENTIONS"
Международен конкурс за екслибрис

През Третото хилядолетие латинският израз „ex libris“ е много повече мисловен етикет, отколкото само символ или печат, който обозначава притежателя на една книга. В модерния свят на технологиите изчистената рисунка е като калейдоскоп на изяществото и творческата свобода. Може би затова, но и поради много други причини, в Регионална библиотека „Любен Каравелов” през 2005 г. съвсем не случайно се „ражда” идеята да се създаде уникален международен конкурс за exlibris. Апологет на идеята е Библиотеката.


Така през годините различни културни и знакови събития в България и в света се вграждат в русенския exlibris като знак за принадлежност към съвремието, което превръщаме в история. Конкурсът става феномен на колективна културна памет. Творбите придобиват енциклопедична стойност на нематериално наследство, създадено с особени знаци и модерни послания към поколенията. Неусетно се видоизменя смисъла на връзката между писателите/авторите, книгите, читателите и публиката, която се увлича от магията на изящните рисунки. Благодарение на идеята, Дунавският бряг и Библиотеката се превърнаха в пристан и дом  на десетки световни творци на exlibris. Всяко следващо издание на конкурса показва колко богата и разнообразна може да бъде човешката фантазия. Дори и в рамките на една тема, която винаги се подбира много прецизно, конкурсът има за цел да създава нови идентичности и да е катализатор на неподражаемо художествено проникновение.

Прочети повече
VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие"
VІІ Международна научна конференция "Еволюция срещу революция или за моделите на развитие"
Организирана от Регионална библиотека "Любен Каравелов". Новите дати за провеждане на конференцията са 17 и 18 септември 2020 г. Прочети повече
Първи национален младежки форум „Арнаудови срещи 2020. Пътят към познанието“. Русе, 27 юни 2020
Първи национален младежки форум „Арнаудови срещи 2020. Пътят към познанието“. Русе, 27 юни 2020
Приключи приемането на заявки за участие Прочети повече