• EnglishEnglish
Обществените библиотеки – традиции и модерност
29 август 2023 г.

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе започва работа по проекта „Обществените библиотеки – традиции и модерност“. В рамките на проектните дейности ще бъдат организирани обучения за обществените библиотеки в област Русе, което ще повиши професионалните и технологичните им умения. За поредна година ще се организира конкурса „Библиотека на годината“ и „Библиотекар на годината за област Русе“, което цели да бъдат отличени най-добрите библиотеки в област Русе и да се популяризират добри професионални практики. Специален акцент е прилагането на опита на румънските колеги за привличане на детската аудитория. Проектът финансира закупуването на оборудване за изработване на ръчна хартия, което ще обогати събитийния календар на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и ще привлече млада публика. В рамките на проектните дейности ще бъде издаден библиографският указател „Русенският периодичен печат 1865 – 1944 г.“  летопис на издаваните местни вестници и списания през този период.

Проектът се финансира от Министерство на културата по реда за разпределяне на допълнителни средства на регионалните библиотеки от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на културата.