EnglishEnglish
Приключи тазгодишния международен конкурс за комикс и блицанимация
07 август 2017 г.

В обявения III Международен конкурс за комикс и блицанимация на тема „Живата факла“ по избрани откъси от романа на Стивън Кинг – 2017 г. се включиха с творбите си 34 кандидати. За съжаление само 5 от тях са се съобразили с темата на тазгодишния конкурс и с условията на оповестения на сайта на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – гр. Русе регламент. Във връзка с горното, организаторът не допусна до участие в конкурса авторите, които са представили неотговарящи на предварително обявените условия творби, и поднася извиненията си на останалите 5 автора за невъзможността при тези обстоятелства /недостатъчен брой участници/ да се извърши обективно класиране и да се присъди първоначално предвидената награда.