• EnglishEnglish
Осем романа, създадени отвъд Дунава, на вниманието на читателя
06 март 2020 г. 18:00 ч. – 19:30 ч.
Галерия "Библиотека"

„Съществува ли нещо по-жестоко от скитската зима?“

Неизреченият въпрос пропъди думите от върха на езика. Или може би просто си бе дал кратка почивка, за да си поеме въздух след диктуване, което бе продължило вече твърде дълго, а тази мисъл, дебнеща го от някъде зад потиснатите мълчания и, виждаща го с отпуснат гард на съзнанието, го бе пронизала като отровна стрела, изстреляна от лъка на незнаен варварин от отвъд Данубиус.

„Разбира се, че съществува, но не ми се иска да разбера.“ И така уби още в зародиш нещо, което би могло да се превърне в една от елегиите, окъпани в сълзи, които не бе преставал да пише и да изпраща в Рим, още от първия миг, когато бе стъпил на Евксинския бряг. Бе съчинявал и изпращал епистоли в стихове, дори след като бе загубил всяка надежда да бъде призован отново в отечеството си. Но сега не искаше да се остави да го отнесат спомените, сълзите, тъгата… Бе започнал нов живот“.

Из „770“ от Богдан Боеру

Преводът на „770“ на Богдан Боеру от ръмънски е на д-р Христо Боев. На 6 март той ще гостува в библиотеката за премиерата на осем румънски романа, излезли на български език в последните три години, благодарение на неговия преводачески талант.

В Русе отдавна има общество от хора, изучаващи румънски език, развиващи бизнес със съседната държава или просто харесващи културата и литературата отвъд Дунава. Сигурно някои от тях дори са прочели вече и в оригинал „Когато светът беше невинен“  от  Йоана Първулеску, „770“ от Богдан Боеру, „Мошеник ЕООД“ от К. Г. Балан, „Дефект“ от Флорин Иримия, „Жени“ и „Градът на салкъмите“ от Михаил Себастиан или „Една напразна смърт * Йоана“ от Антон Холбан. Но за всички ще бъде интересен погледът на преводача, неговият разказ за света на всеки от авторите, с какво го е провокирал и какви послания носи творчеството му за читателите - нерумънци по народопсихология, интереси и светоглед.

Преводачът Христо Боев е роден през 1973 г. в Пловдив. Завършил е английска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“, доктор по сравнителна американска и британска литература на Университета „Овидиус“ – Констанца. Преподавал е английски език и литература в езикови гимназии в Пловдив, както и практически английски в ПУ "Паисий Хилендарски". Хоноруван преподавател е по британска литература в ШУ "Епископ Константин Преславски".

Симултанен и писмен преводач, преподавател по литература, английски, френски и румънски език, както и български за чужденци. Христо Боев е основател и управител на издателство „Нордиан“.

През 2016 г. е награден от Литературния музей „Ливиу Ребряну“ за превода си на романа на Ливиу Ребряну „Адам и Ева“ Интересите му са свързани с изкуството на превода, геокритицизъм, литературен урбанизъм и сравнителна литература. Превел е 18 романа от румънски на български – съвременни автори и класици, като представя преводите си в Добрич, Балчик, Шабла и Мангалия. Живее в Добрич и Балчик.

Д-р Христо Боев ще се срещне с четящите русенци на 6 март (петък) от 18:00 ч. в Галерия „Библиотека“.