• EnglishEnglish
114
Основаване на машинна фабрика и железолеярница „Евгени Мюлхаупт & С-ие“
21 декември 1907 г.

Основано от Евгени Мюлхаупт - монтьор, Вилхелм Беман - индустриалец, Иван Д. Буров - банкер, Хайнрих Лангбен - търговец, Херманд Арндт - леяр. Целта на дружеството е производство на водни турбини, мелнични машини, трансмисионни части, стоманени ролетки.