• EnglishEnglish
Основана фабрика “Юта” - за производство на нетъкан текстил
15 май 1929 г.