• EnglishEnglish
91
Основано читалище „Петко Р. Славейков“
31 януари 1930 г.

През 1908 г. братята Стефан и Христо Борови основават читалище "Напредък". През 1930 г. дейността му се възражда под името "П. Р. Славейков". След 1944 г. към читалището се присъединяват обединените спортни клубове "Напредък" и "Добруджа", които допълват дейността му. То вече носи името "Христо Ботев" – днес НЧ "Христо Ботев -1908".