• EnglishEnglish
Отговор на нашата загадка
22 ноември 2017 г. – 30 ноември 2017 г.

Константин Сагаев решава през 1921 г. да филмира романа „Под игото“. Той се обръща към Вазов за разрешение и за пригаждане на романа към изискванията на кинодраматургията и към спецификата на това изкуство. Това е писмото, с което Вазов дава съгласието си. 

За съжаление този проект не се осъществява, а няколко месеца по-късно Иван Вазов умира. Първата екранизация на „Под игото“ е направена едва през 1950 г.

Източник:

Сагаев, Димитър. Иван Вазов за филмирането на романа „Под игото“. // Кино изкуство, 1988, № 7, с. 21-24.