• EnglishEnglish
Откриване на Интерактивна Пътуваща Изложба DANUrB – Дунавски Градски Бранд
20 юни 2019 г.

Днес в Регионална библиотека „Любен Каравелов“ беше открита уникална пътуваща изложба под надслов „DANUrB – Дунавски Градски Бранд“.

Тя е фокусирана върху взаимоотношенията между различни теми и връзките между отделните населени места по поречието на река Дунав. Идеята е посредством средства извън стандартните подходи да се покажат някои изненадващи подробности и по този начин да се формулира във всеки усещане за принадлежност към общността, обединена от реката.

Експозицията, която ще остане в Русе до 1-ви юли, е концентрирана върху две основни области и взаимовръзките между тях, а именно хората и реката. Представени са шест основни теми, свързани с образованието, нематериалното наследство, литературата, културните прилики и разлики между страните, както и бъдещето пред Дунавския регион.

Всеки посетител има възможност да се запознае с (не)сгъваема поема за Дунав, започвайки с произведение на проф. Анжелика Стан от Румъния, като последователно се комбинират различни езици от държавите по поречието на р. Дунав по един въздействащ и привлекателен начин. Не по-малко внимание е отделено на инсталация, представяща множество различни звуци, свързани с транспорта, ориентирането, природата и отдиха. Желаещите ще могат да сглобят и карта от снимки и по този начин да идентифицират приликите и разликите на част от културите по р. Дунав.

От друга страна нематериалното наследство е представено чрез гастрономията, а бъдещето посредством 15 уникални панела, базирани на представите на студентите от цяла Европа.

На днешното събитие присъстваха председателят на Общинския съвет и ректор на Русенския университет чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев, директорът на Регионалната библиотека Теодора Евтимова, представители на Областна администрация Русе, на Агенцията за развитие на човешките ресурси, както и проф. Анжелика Стан от Университета по архитектура и урбанизъм „Йон Минку“ в Букурещ.