• EnglishEnglish
59
Откриване на Техникум по електротехника в Русе
01 септември 1962 г.

Обучават се ученици в специалностите: Електрически инсталации; Компютърна техника и технологии; Приложно програмиране; Системно програмиране.