• EnglishEnglish
29
Откриване на канала Рейн-Майн-Дунав
25 септември 1992 г.

Открит е на 25 септември 1992 г. Каналът „Рейн – Майн – Дунав“, също Канал „Майн – Дунав“, Европейски канал, е канал в Германия, провинция Бавария. Съединява реките Майн, приток на Рейн и Дунав. Осигурява речна транспортна връзка между Атлантическия океан, Северно море и Черно море. Строителството на канала в днешния вид е започнато през 1960 г. За строителството на водния път са изразходвани 2,3 млрд. евро.