• EnglishEnglish
89
Откриване на отделение за туберкулозно болни към Русенската болница
20 декември 1932 г.

През 1928 г. на свое заседание русенският клон на Българския червен кръст решава да се заеме с построяването и обзавеждането на павилион за гръдно отделение в Русенската болница, заради високата смъртност на заболелите от туберкулоза. Решението е прието с голяма отзивчивост от русенските граждани и членове на Червения кръст. Събрани са над 1 700 000 лв. от дарители: митрополит Михаил, братя Мушанови, братя Габровски, Стефан Корабов, Алберт Искович, Панайот Константинов и др. След три години, на 20 декември 1932 г., новата сграда на гръдното отделение е предадена за ползване. Това дело на русенските червенокръстци и жители на града е определено от тогавашния директор на Народното здраве в София като "уникум в цялата страна".