• EnglishEnglish
117
Открит Регионален исторически музей в Русе
01 януари 1904 г.

Учителите в Мъжката гимназия "Княз Борис I" Карел и Херменгилд Шкорпил, основават археологическата сбирка на музея. Карел Шкорпил пръв събира материали от римската крепост Сексагинта Приста и от Русенската селищна могила. Васил Ковачев и Юрий Шумлянски подреждат сбирката по естествена история в гимназията. През 1904 г. сбирките са обявени за Музей. За развитието на музея важна роля имат: проф. Васил Златарски - пръв проучвател на Средновековния Червен; Андрей Грабар - френски изследовател, открил за света Ивановските скални църкви; проф. Асен Василиев - изкуствовед; Михаил Халваджиев, който съставя колекцията от кости на праисторически животни и основава отдел Природа през 1954 г.