• EnglishEnglish
44
Открита Целодневна детска градина „Червената шапчица“
12 април 1977 г.

На 12 април 1977 е открита Целодневна детска градина "Аврора". През 1992 г. детското заведение се обединява с филиали от ЖК "Чародейка" и приема името ЦДГ "Червената шапчица".

Днес ЦДГ "Червената шапчица" има 13 групи, 380 деца и 52 членен екип от 28 високо квалифицирани учители, 4 административен персонал и 20 обслужващ персонал. За доброто здравословно състояние и физическо развитие се грижат 3 медицински сестри.