• EnglishEnglish
126
Открито Девическо професионално училище
01 ноември 1895 г.

Прз 1895 г. по инициатива на Стоянка Доганова, женското благотворително дружество “Добродетел“, поставя началото на Девическо професионално училище, второто в страната след училището на софийското дружество “Майка”. От 1933 г. то носи името на Недка Иван Лазарова, в чиято памет съпругът й – виден русенец, дарява 510 000 лева за построяване на девическо училище с единственото изискване то да носи името на съпругата му на „вечни времена”. Дълги години учебното заведение се издържа изцяло от дружество “Добродетел”, което набира средства от членски внос, учебни такси, благотворителни лотарии и др.