• EnglishEnglish
Парламентарната библиотека на гости в Русе
20 ноември 2017 г. – 22 ноември 2017 г. 13:00 ч. – 18:30 ч.
Фоайе, ет. 2

Библиотеката е основана след Учредителното народно събрание в 1879 г. След Съединението, 1885 г. към нея се присъединява библиотеката на Източнорумелийския постоянен комитет в Пловдив. Тя отговаря за информационното и библиотечно осигуряване на народните представители, парламентарните групи и ръководството на Народното събрание. По въпроси, свързани с парламентарната дейност предоставя информация на публични институции, научни работници и граждани.

Библиотеката  притежава над 350 хил. тома книги и периодични издания. Областите в комплектуването на библиотечните фондове са: политика, право, история, икономика, социални науки и др. , съобразени с нуждите на информационното осигуряване на народните представители и парламентарните служители.
Библиотеката притежава документални колекции от копия на законодателните актове от 1990 г. насам. Към Парламентарната библиотека функционира Студентска програма за законодателни проучвания. Съхраняват се всички издания на държавен вестник, както и първия указ на Алексанъдр Батенберг за назначаван на министър на вътрешните дела.