• EnglishEnglish
Писмо от Америка
03 април 2020 г.

Директорът на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе получи благодарствено писмо от Конгресна библиотека – Вашингтон, подписано от Дида Стадлер – отдел „Югоизточна Европа, германистика и славистика“. В него се казва:

„Уважаема г-жо Евтимова,

За мен е удоволствие да изразя моите големи благодарности за материалите, които сте ни изпратили. Вашето мило дарение ще обогати нашата българска колекция. Очакваме тези ресурси да бъдат достъпни за нашите читатели и да ги споделим с американската публика“.

Изпратените печатни издания на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ са сборникът с 90 доклада от VІ Международна научна конференция „Идеи, идеали – възход и крушение“, която се проведе на 23 и 24 април 2019 г. и  двуезичният каталог (на български и английски език) на ХV Международен конкурс за екслибрис „Ex Libris – Ex Cinema“, също от миналата година.

Връзката между двете библиотеки има няколкогодишна история. През 2018 г. Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе получи писмо от Библиотеката на Конгреса в САЩ с предложение за сътрудничество и книгообмен, в резултат на изпращаните през предните две години каталози и сборници от конференциите, организирани от нашата библиотека. На Конгресната библиотека бяха изпратени каталозите от ХІІ и ХІІІ и ХIV международни конкурси за екслибрис и сборниците от конференциите „Виното – история и вдъхновение“, „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?“ и „Истини и лъжи за факти, новини и събития“, проведени през 2016, 2017 и 2018 г.  

Библиотечните специалисти отвъд океана изразяват мнение, че русенските издания  провокират интереса към България и българската култура и допринасят за насърчаване на диалог и формиране на чувство за единство и принадлежност към европейските и световни ценности.