• EnglishEnglish
Поетът и преводач Ахмет Емин Атасой се срещна с русенската публика
28 юни 2019 г.

Роденият в Лудогорието автор, който е изселник в Турция от 1989 година представи пред русенската публика поетичното и преводаческото си творчество. Крайъгълни камъни в творческия му път са седемнайсет стихосбирки, издадени в Турция, голям брой преводи и няколко български поетични антологии, благодарение на които турската четяща публика за пръв път се среща както с творчеството на класиците на българската поезия, така и със съвременни български поети. Неговият опус магнум, "Антология на българската поезия - от 60-те години на XIX век до днес", двуезично издание" съдържа творбите на 135 поети и е с общ обем 664 с. Авторът сподели, че това начинание му е отнело над 40 години преводачески труд и че подборът на произведенията е плод на личните му литературни пристрастия. Като най-труден за превеждане на турски език авторът определи Христо Смирненски. Ахмет Емин Акатой непрекъснато превежда и публикува в литературните периодични издания в Турция преводи на съвременни български поети, сред които достойно стои и Иглика Пеева. В резултат на невероятната му работоспособност и любов към поезията се появяват и множество преводи от руски и азърбейджански. Само от руски е превел творби на над 200 поети. Ахмет Емин Атасой дари на библиотеката свои поетични книги, както и прекрасната си Антология.