• EnglishEnglish
157
Полагане основите на русенската жп гара
24 май 1864 г.

Това е първата железопътна гара в България, построена и открита с железопътната линия Русе – Варна през 1866 г. Приемното здание е построено успоредно на коловозите, въпреки че е начална гара. Намира се в източната част на града, непосредствено до река Дунав за улесняване на прехвърлянето на пътници и товари от кораби в посока Варна и обратно. Днес сградата е Национален музей на транспорта.