• EnglishEnglish
Послания на времето. Академик Михаил Арнаудов - познат и неизвестен
01 септември 2019 г. – 30 август 2020 г.

Проектът е насочен към създаване на динамична информационна среда и инструменти за привличане на нови аудитории, чрез интерактивен прочит на посланията от български и чуждестранни писатели, интелектуалци, общественици и др. личности, съхранени в библиотеката на академик Михаил Арнаудов.

Идеята на проектното предложение е да се създадат и развият новаторски и нестандартни за обществена библиотека комуникационни канали и инструменти за приобщаване на нови публики към дейността на институцията за популяризиране на национални исторически събития, личности и факти през призмата на техните послания до родения в Русе акад. Михаил Арнаудов, на неговия принос за формиране на българската национална специфика и идентичност чрез интерактивен прочит на писмено културно наследство.

Основна цел

Разработване на интерактивни механизми за работа с нови публики, с фокус младежи и лица с интерес в областта на литературознанието, историята и културологията, чрез създаване на динамична информационна среда и инструменти за привличане на нови аудитории.

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Na