• EnglishEnglish
Преброяване на бездомните животни в Русе - защо, как, кога и кой? Доброволната помощ е необходима
24 февруари 2018 г. 11:00 ч. – 13:00 ч.
Обучителен център

Бездомните животни отдавна са част от градската ни среда. Да не се лъжем, никой не иска те да са по улиците! Мерките за тяхното намаляване и постепенно изчезване са разписани в закон, а мерната единица за постигнатите резултати е брой кучета /или котки/ на територията на дадено населено място. За да разберем дали прилаганите от нас мерки работят и ще доведат до очаквания резултат, трябва да си сверяваме часовниците редовно - тоест да преброяваме и категоризираме животните останали по улиците на града ни. За това как, защо, кога и кой "сверява часовника" на бездомните животни ще си поговорим на 24-ти. Доброволната помощ в преброяването е силно необходима, очакваме ви, приятели.