• EnglishEnglish
Преводна румънска литература в библиотеката
06 март 2020 г.

Талантливият лингвист и преводач д-р Христо Боев гостува за пръв път в Русе. „Когато светът беше невинен“  от  Йоана Първулеску, „770“ от Богдан Боеру, „Мошеник ЕООД“ от К. Г. Балан, „Дефект“ от Флорин Иримия, „Жени“ и „Градът на салкъмите“ от Михаил Себастиан или „Една напразна смърт и Йоана“ от Антон Холбан. Това бяха заглавията, които той презентира в Галерия „Библиотека“ тази вечер.

Рехавата публика, смело пренебрегнала страха от вирусните заплахи и скептицизма от първата среща с непознат за нея творец, беше изненадана от оригинално поднесената от д-р Боев и неговата съпруга Диана презентация. За всички присъстващи беше интересен погледът на преводача, неговият разказ за света на всеки от авторите, с какво го е провокирал, за магията, която го завладява, потъвайки в отделните книги, за богатството на румънските романи и романисти.

Срещата се превърна в приятна беседа с много въпроси и откровени отговори как се избират произведенията за превод и каква е ролята на директната връзка със съвременните писатели и с авторитетите в румънската литература за класическите творби, за да бъде реално предадена преведената творба на български език.

Сигурно е, че тази вечер д-р Боев събуди интереса на  четящите русенци, които дойдоха да го чуят, към литературата на съседната страна - класическа и съвременна, толкова, че някои от тях си тръгнаха с книга от представените.

По традиция, на преводача беше връчена вип читателска карта на посланик на библиотеката.

Д-р Христо Боев е роден през 1973 г. в Пловдив. Завършил е английска филология в ПУ „Паисий Хилендарски“, доктор по сравнителна американска и британска литература на Университета „Овидиус“ – Констанца. Преподавал е английски език и литература в езикови гимназии в Пловдив, както и практически английски в ПУ "Паисий Хилендарски". Хоноруван преподавател е по британска литература в ШУ "Епископ Константин Преславски".

Симултанен и писмен преводач, преподавател по литература, английски, френски и румънски език, както и български за чужденци, Христо Боев е основател и управител на издателство „Нордиан“.

През 2016 г. е награден от Литературния музей „Ливиу Ребряну“ за превода си на романа на Ливиу Ребряну „Адам и Ева“ Интересите му са свързани с изкуството на превода, геокритицизъм, литературен урбанизъм и сравнителна литература. Превел е 18 романа от румънски на български – съвременни автори и класици, като представя преводите си в Добрич, Балчик, Шабла и Мангалия. Живее в Добрич и Балчик.