• EnglishEnglish
Предложение за сътрудничество с Русенската библиотека
23 октомври 2018 г.

В Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе се получи писмо от Библиотеката на Конгреса в САЩ с предложение за сътрудничество и книгообмен, подписано от Дида Стадлър, която отговаря за развитието на колекцията за България. 

Писмото е в резултат на изпращаните през последните две години каталози от международния конкурс за екслибрис и сборници от конференциите, организирани в Библиотеката. На Конгресната библиотека са изпратени каталозите от ХІІ и ХІІІ международни конкурси за екслибрис и сборниците от конференциите „Виното – история и вдъхновение“ и „Свободата вчера, свободата днес, свободата утре – на върха на копието ли е?“ До края на годината библиотеката в САЩ ще получи и новите издания на екслибрис каталога и сборника с доклади от конференцията.

Издаването и разпространението на печатния двуезичен пълноцветен каталог за екслибрис и сборника с доклади от научната конференция провокира интереса към България и българската култура и допринася за насърчаване на диалог и формиране на чувство за единство и принадлежност към европейските и световни ценности.