EnglishEnglish
През 1932 г. в Русе е създадена скаутска организация
1932 г.

През 1932 г. в Русе е създадена скаутска организация от Коста Борисов – разпоредител в кино „Модерен театър“. В организацията членуват десетина момчета и момичета. Своите сбирки те провеждат в дъбовата горичка край сегашния покрит пазар до Товарна гара или по поречието на река Русенски Лом. Основната им цел е да  работят за добруването на хората, да помагат на възрастните и на болните. Техният ръководител, Коста Борисов, ги учи на всичко - от чувство на уважение към родителите до формиране на културни навици при хранене и обличане. Той ги възпитава в другарство и взаимопомощ и им внушава, че само смелият човек може да бъде силен и няма нищо по-страшно от самия страх.