• EnglishEnglish
157
Преместването на Руското консулство
30 ноември 1864 г.

Руското консулство в Търново е открито през 1861 г., посрещнато с въодушевление от гражданите. То е признание за мястото на града в исторически и обществен план в границите на българския ареал. Просъществува само две години, тъй като със създаването на Дунавския вилает консулството се премества в Русе. Пръв русенски консул е Василий Кожевников.