• EnglishEnglish
Приключи ІХ Международна научна конференция „БУНТЪТ НА ДУХА – ОСНОВНА СИЛА ПО ПЪТЯ КЪМ СВОБОДАТА“
29 април 2022 г.

Конференцията, посветена на 150 г. от Първото общо събрание на БРЦК и 150 г. от смъртта на Ангел Кънчев, с научен ръководител проф. д-р Пламен Митев – преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, премина в хибридна форма – присъствено и онлайн през платформата ZOOM.

Съорганизатори на научния форум са Национален музей „Васил Левски“ – Карлово, Фондация „Васил Левски",  Русенски университет „Ангел Кънчев“, Съюз на учените – клон Русе. Конференцията се финансира от Министерството на културата по проект „150 години от Общото събрание на БРЦК в Букурещ“ на Национален музей „Васил Левски“ – Карлово и Фондация „Васил Левски“, по който библиотеката е партньор.

Равносметката: 54 участници с 51 доклада се включиха в конференцията, организирана от русенската библиотека тази година. Между тях 5 професори, повече от 20 доценти, главни асистенти, малки и големи доктори, както и 4 докторанти в различни университети. Докладчиците бяха представители на 10 български висши учебни заведения и Харковски национален университет „В. Н. Каразин“ - Украйна, три института към БАН - Институт за държавата и правото, Институт за исторически изследвания и Национален институт по геофизика, геодезия и география. В работната програма имаше участници и от други организации: Национален музей „Васил Левски“ – Карлово, Регионален исторически музей – Ловеч, Национален музей „Христо Ботев“ – Калофер, Сдружение с нестопанска цел – „Дунавски струни“ – Силистра, Изпълнителна агенция „Морска администрация“ – Варна, Регионална дарекция „Социално подпомагане“ – Силистра, Културно-просветен отдел при Светия синод на БПЦ – Българска Патриаршия, ПГ по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик, Средно училище „Христо Ботев“ – Русе и Дружество „Будители“ – Монтана и др. Работата на конференцията беше организирана в четири направления: „ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“, „ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРАВНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ НАУКИ“, „ПЕДАГОГИКА, ОБЩЕСТВО, КОМУНИКАЦИИ“ и „ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧНИ И ИЗКУСТВОВЕДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. Форумът спечели доверието на научни работници и изследователи. В четирите секции бяха представени разработки в областта на историята, литературата, изкуството, икономиката, политиката, правото и обществото, религията и др. Докладите от конференцията ще бъдат издадени в сборник.