• EnglishEnglish
Приключи изпълнението на проект „Интернет наркотикът”
29 септември 2017 г.

Фондация „Устойчиво общество“ и Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – гр. Русе изпълниха съвместно проект „Интернет наркотикът“, финансиран от Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от закона за хазарта за 2017 г.

Беше извършено проучване и анализ за склонността, нагласите и информираността на младежите за симптомите и причините, които водят до различните видове зависимости. Проучването и анализът са публикувани в издание.

Проведоха се специализирани обучения за придобиване на умения за разпознаване на рискови фактори, които водят до неприемливо поведение и зависимости, идентифициране и преодоляване на дигиталната зависимост. Младежите участваха в Тренировъчен лагер и бяха ангажирани с обучения на открито със спортно оборудване, закупено по проекта. ;

Чрез този проект се ангажира вниманието и се насърчи включването на младежи в инициативи, свързани с различни спортни и културни занимания през свободното време като алтернатива и превенция на дигиталната зависимост. Създадоха се условия за социално активно поведение на младите хора.