• EnglishEnglish
Приключи приемането на заявки за участие в конференцията "ИДЕИ, ИДЕАЛИ – ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ"
23 април 2019 г. – 24 април 2019 г.
Регионална библиотека "Любен Каравелов"

Приключи приемането на заявки за участие в VI Международна научна конференция „ИДЕИ, ИДЕАЛИ – ВЪЗХОД И КРУШЕНИЕ“, организирана от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе. В нея ще участват над 80 научни работници, преподаватели, изследователи, докторанти от 24 български и международни организации,  университети, научни институти към БАН, библиотеки, галерии и други.

Конференцията ще се проведе на 23 и 24 април 2019 г. в град Русе. Научен ръководител на форума - проф. д.и.н. Вера Бонева.

Целта е да се интерпретират различни гледни точки върху темата за влиянието на идеи и идеали, променили цивилизационните процеси. Форумът се посвещава на 185 години от рождението и 140 години от кончината на патрона на русенската библиотека – Любен Каравелов.

Работата на конференцията ще бъде организирана в няколко научни секции, които обединяват разработки от различни области: история, теология, дипломация, културология, международни отношения, изкуства и хуманитарни науки, образование, социални науки, психология, литература и езикознание, политика, здравеопазване и др. 

Срок за изпращане на докладите – 15 април 2019 г.

Научните съобщения и разработки трябва да бъдат представени в рамките на 15 минути и да отговарят на следните изисквания.

Такса за участие – 30.00 лв.

Плащане – по банков път на сметката на Библиотеката, като се изпише: За конференция. 

ТБ Инвестбанк АД Русе

IBAN BG81 IORT 7379 3100 0381 00

BIC: IORTBGSF

Онлайн плащане през сайта на Библиотеката.

Разходите на участниците (пътни, дневни и квартирни) са за сметка на командироващата страна.

ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:

e-mail: conference.ruselibrary.bg@gmail.com

Валерия Йорданова:       e-mail: ruse@libruse.bg; 0876043155

Валентина Караджова:  e-mail: training_center@libruse.bg; 0878574912