• EnglishEnglish
Приключи проект "Търсачи на знание"
14 август 2018 г.

В периода октомври 2017 - август 2018 бе създаден клуб "От корена до най-високото листо" и  проведени летни занимания - "Академия за малчугани"

В клуб "От корена до най-високото листо" взеха участие 11 младежи. Те направиха родови проучвания, анализираха, систематизираха и обобщаваха информация от различни източници. Чрез различни сканиращи устройства дигитализираха стари снимки от семейните албуми. Всеки участник изработи свое он-лайн родословно дърво на компютър в библиотеката и презентира своите проучвания на интерактивна дъска. В резултат от работата са изработени 2 индивидуални родови албума и един общ на всички участници, които могат да бъдат разгледани през сайта на Регионална библиотека "Любен Каравелов".

Летните занимания "Академия за малчугани" включиха 2 уъркшопа "Малък съм, но знам..." с цел повишаване на здравна и научна култура на участниците и "Къде растат парите?", насочен към придобиване на знания по основна финансова грамотност. През месеците юни и юли повече от 100 деца се включиха в "Академия за малчугани". Те имаха възможност да повишат своята функционална грамотност с помощта на нови технологии и по интерактивен и забавен начин. Бяха проведени 6 - десетдневни обучения.    

Психологът Венета Венкова, водещ ателие по проекта, съдейства за успешното приобщаване на децата в групата. Всяко дете имаше възможност да се представи като личност с индивидуалните си качества и да се почувства част от групата. Повишаването на здравната култура  и емоционално здраве се постигна чрез използване на психодинамични игри и занимания, музикотерапевтични, арттерапевтични и интерактивни методи. Децата придобиха умения и знания да познават по-добре себе си, своето тяло и емоциите си. Програмата, по която бе работено в уъркшопа "Малък съм, но знам...", включи следните теми: "Кой съм аз?"; "Моите качества и силни страни"; "Моето тяло – грижа за здравето му"; "Емоции - адекватно изразяване и емпатия. Как се свързвам с другите?"; "Практически техники за справяне с емоционално напрежение и стрес"; "Успешна грижа за моето физическо и психическо здраве". По време на втората част от уъркшоп "Малък съм, но знам..." с водещ педагогът Снежанка Николова се проведоха забавни и атрактивни занимания, даващи знания за процеси и явления в природата около нас. Участниците по нестандартен начин - чрез игри и практически занимания, бяха провокирани да се включат в достъпна изследователска дейност. Децата от ателието се запознаха с качествата на хартията и начините за нейното използване. С огромно желание се включиха в експериментите свързани с технологията на "производство" и рециклиране. На децата им беше забавно да видят как се образува дъжда и преминаването на водата през трите ѝ агрегатни състояния. Чрез опити доказваха качествата на водата - цвят, форма, вкус, мирис, разтворимост. Узнаха за различната плътност на течностите - вода, спирт, олио и веро. Запознаха се с различни видове тайнописи чрез използването на лимон, парафин, мляко и проявяването им чрез нагряване със свещ, ютия и чрез оцветяване с бои.  Участниците научиха още как да правят папие маше, моделин, пяна за балончета и сапунени мехури, разбраха какво е емулгатор и как се получава вакуум и конденз.

Уъркшоп "Къде растат парите?" с обучител Ирена Русанова бе насочен към придобиване на основна финансова грамотност с помощта на модерни технологии. В резултат у децата бе изградена отговорност към парите и труда. Те  придобиха умения за разумно харчене, планиране и спестяване на доходите. Проведоха се забавни и атрактивни занимания по темите: "Къде растат парите?"; "Времето на парите - от натурална размяна до БитКойн"; "Парите – как да се използват – спестяване, харчене, даряване и инвестиране". Чрез игрите и работа в екипи бяха разяснени приход, разход, семеен бюджет, заплата, наем, данък, стипендия и други понятия от финансовата сфера. Участниците в уъркшопа имаха възможност да разгледат монети и банкноти от различни държави. В практическо занимание бяха изработени касички и банкноти и монети от хартия. 

За успешното осъществяване на проекта са показателни обратните връзки на децата и родителите, в които изразяват удовлетвореност и желание да участват отново в подобни дейности.

На 14 август бе проведена заключителна пресконференция по проект "Търсачи на знание". На конференцията присъстваха: Теодора Евтимова-ръководител на проекта; представители на партньорските организации: Антоанета Ябанозова –и. д. директор на БЧК, Толга Мехмедов – регионален обучител, доброволци към БМЧК; Иваничка Райкова –председател на Сдружение "Културни пространства"; представители на медии, експерти-водещи ателиета по проекта; деца - участници, представител на финансиращата организация Общинска фондация "Русе –град на свободния дух".  На пресконференцията бяха представени поставените цели и постигнатите резултати от проекта "Търсачи на знание".