• EnglishEnglish
118
Провеждане на Х конгрес на БРСДП в Русе
06 юли 1903 г.

Х конгрес на БРСДП се свиква на 6 юли 1903 г.  в Русе, където лявото крило, начело с Димитър Благоев, образува БРСДП (тесни социалисти). Дясното крило - с лидер Янко Сакъзов, в което влизат още Евтим Дабев, Константин Болзвелиев, Никола Габровски и др., започва да се нарича БРСДП (широки социалисти). Така отново е санкционирано поредното разцепление на партията.