• EnglishEnglish
Проджект хелп в подкрепа на бизнеса
13 май 2020 г.

На 11 Май беше обявена процедурата за подбор на проекти "Подкрепа за микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от Covid-19" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020.  Европейският съюз предоставя от 3 000 лева до 10 000 лева безвъзмездно на микро и малки предприятия с цел подпомагане на засегнатите от пандемията бизнеси. Общият размер на бюджета на процедурата е 173 милиона лева. Срокът за кандидатстване е 30 дни от датата на обявяване на процедурата.

Младият  ентусиазиран екип на Проджект хелп,  с опит в подаването и изпълнението на Европейски проекти, може да помогне на всеки желаещ да кандидатства за безвъзмездната помощ.

Подробностите ще намерите на уеб страницата на екипа https://mailchi.mp/3edb9a10999f/projecthelp