• EnglishEnglish
Проф. Венелин Терзиев дари на библиотеката ценни свои трудове
03 април 2020 г.

В края на март фондът на русенската библиотека се обогати с ценно книжно дарение от проф. Венелин Терзиев. То съдържа научни публикации на български, руски и английски език. „Политики и инструменти за социално развитие“, „Предизвикателства пред социалното програмиране в контекста на насърчаването на социалната активност и регулирането на социалното развитие чрез активни политики“ и “SOCIAL INTEGRATION of discharged military servicemen in Bulgaria” са авторски трудове на проф. Терзиев. Научните му разработки са в областта на социалната икономика и социалното предприемачество и засягат политиките и инструментите за социално развитие, социалния мениджмънт, възможностите на трудовия пазар за социално включване и заетост на хора от уязвимите групи и др. Те са плод на мащабната изследователска дейност, която проф. Терзиев развива в продължение на десетки години.

В съавторство с Юлиян Младенов е книгата „Организация и управление на фирмата“, а с Екатерина Арабска – „Эффективное влияние на рынок труда посредством улучшения реализации социальной политики“.  Дарението съдържа и две специализирани издания на други автори: „Мениджмънт на ресурсите в динамично променящата се среда на сигурност“ на Севдалина Димитрова и „Невро-ортопедия“ на Стефан Станчев и Венцеслав Бусарски.

Проф. Венелин Терзиев е възпитаник на Университет „Проф. Асен Златаров“ – Бургас и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов. Доктор на науките по национална сигурност и икономика. Редовен професор е в НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Научните му интереси са свързани с проблематиката на икономиката, националната сигурност и социалното управление. Проф. Терзиев ще изнесе и един от пленарните доклади на VIІ-та Международна научна конференция „Еволюция срещу революция или за моделите на развитие“, организирана от Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и УМБАЛ „Канев“ – Русе, която ще се проведе на 17 и 18 септември.

С благородния си жест към регионалната библиотека известният русенски учен влива в хранилищата й важна и полезна научна литература, която ще е в полза на изследователи и специалисти в областта на социалната политика, управление и развитие, сигурността и медицината.

Проф. д.ик.н. д.с.н. д.в.н. инж. Венелин Терзиев ще получи свидетелство за дарение от директора на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ Теодора Евтимова.