• EnglishEnglish
142
Пусната в обръщение първата българска пощенска марка
01 май 1879 г.

На 1 май 1879 година са пуснати в обращение първите пет български пощенски марки - "сантимите", както са известни те тогава. Били са поръчани от руския княз Владимир Александрович Черкаски, който е управлявал гражданските дела в България при Главнокомандващия действащата руска армия. Сантимите изобразявали изправен лъв с корона като символ на храбростта и борбите на българския народ за освобождение.