• EnglishEnglish
157
Първа копка на бъдещата жп линия Русе – Варна
21 май 1864 г.

В тържествена обстановка управителят на Силистренския еялет Ариф паша прави първата копка за строежа на жп линията Русе - Варна. Тя е построена от английска компания, ръководена от братя Барклей. Открита е на 7 ноември 1866 г., а в редовна експлоатация е пусната на 25 март 1867 г.