• EnglishEnglish
Първи национален младежки форум „Арнаудови срещи 2020. Пътят към познанието“, Русе, 04 април 2020 г.
04 април 2020 г. 10:00 ч. – 17:00 ч.
Зала Изкуство

Регионална библиотека „Любен Каравелов“ – Русе съвместно с Регионално управление на образованието – Русе имат удоволствието да Ви поканят за участие в Първия национален младежки форум „Арнаудови срещи 2020. Пътят към познанието“.

Форумът си поставя за цел да стимулира интереса към издирване и проучване на литература, документи, факти за историята, фолклора, културните и обществените процеси в миналото и днес; да насърчи изследователските търсения в областта на хуманитарните науки и да даде трибуна на ученици и младежи до 26 г., чиито разработки, проекти и предложения да получат публичност; да провокира дебат по ключови хуманитарни проблеми на нашата съвременност.

Форумът ще бъде организиран в няколко тематични направления: Литература; История; Български фолклор; Изкуства; Философия; География.

Формите за участие са: доклад, презентация на Power Point и други, видеоклип.

Изпратените в срок доклади и мултимедийни проекти ще бъдат оценени от компетентно жури.

Срок за подаване на заявка: 15 февруари 2020 г.

Срок за изпращане на разработките: до 4 март 2020 г.

Лица за контакт:

Д-р Капка Иванова: 0884 717 990

Татяна Савова: pr@libruse.bg, libruse@libruse.bg; тел. 0876 931 552

Заявка за участие

Регламент